MAMPIR MEDANG (28) : DI BAWAH NAUNGAN YANG SAMA

Bagi seorang anak yang masih duduk di bangku SD, materi pelajaran SMP adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Akan tetapi, sesuatu yang tidak masuk di akal belum tentu lantas adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak ada.

Jembatan untuk menjangkau kebenaran yang tidak masuk di akal bernama iman. Dengan iman, seseorang dapat menyatakan sesuatu yang tak sanggup ia jangkau tetap sebagai sesuatu yang benar-benar ada.

Kalau memakai analogi anak SD dan pelajaran SMP di atas. Apa yang menyebabkan seseorang anak SD aman untuk mengimani sesuatu yang tidak masuk di akalnya yakni materi pelajaran SMP? Jawabannya adalah karena anak SD itu tahu bahwa SMP yang ia imani pelajarannya itu berada di bawah naungan yang sama. Yakni di bawah naungan Dinas Pendidikan. [] RedJS