PAMITNYA SANG TAMU AGUNG

Ramadhan: “Sebentar lagi aku akan pulang, jaga Imanmu baik-baik. Semoga berjumpa lagi di tahun depan”

Mu’min : “Ampun kondur, mriki mawon… 1 diten, nopo 1 minggu, nopo 1 wulan malih nopo sepanjang tahun manggen teng mriki”

Ramadhan : “Tidak bisa, aku harus pulang, jaga dirimu baik-baik”

Mu’min : “Mangke yen Njenengan kondur, kulo kepripun.. mboten wonten ingkang mbatiri kulo, mbimbing kulo lan sanesipun, wonten Njenengan teng mriki ndadosaken kulo & wargi sekitar bungah, mangke yen Panjengan kondur kepripun kondisi mriki…?”

Ramadhan: “Tidak apa-apa, saya sudah naruh oleh-oleh untukmu, yang berguna untuk hidupmu, saya taruh dikamar tempat aku bersamayam selama bersamamu, ambillah dan gunakan baik-baik, dan berbagi berkahlah dengan oleh-oleh dari-Ku itu kepada orang yang kamu sayangi, yang kamu kenal, dan orang disekitarmu”

Mu’min : “Ngapunten, mbok bilih, selami Njenengan teng mriki kulo mboten saged paringi suguhan ingkang sae, kulo nggih mathur nuwun Njenengan sampun kerso tindak teng dalem kulo, nyuwun agenge pangapunten kagem sedoyo tingkah kulo kalih Panjenengan, lan tingkah kulo kalihan sanesepun” (sungkem)

TAKBIR!

Previous ArticleNext Article