Montor Macet pas Maiyahan

Nyong garep cerita jaman esih seneng mayeng-mayeng melu maiyahan. Salah sijine pas Dieng Culture Festifal (DCF) ngrawuhna Simbah & Kiai Kanjeng taun 2016 kepungkur.

Wektu kuwe nyong mangkat karo kancane wong Kebumen, Enda jenengane. Boncengan nunggang montor metik yamaha Xeon. Nang lokasi ya ketemu Kang Rizky, Kang Hilmy, Pak Agus Sukoco lan sedulur Juguran Syafaat liyane.

Merga acarane labuh sore nggo pembukaan DCF, ahire rampung sore. Di tambah jama’ah pada antri salim karo Mbah Nun kaya nang acara sinau bareng liyane, ahire bubar ngasi sandekala mahrib.

Acara DCF pancen nyedot wong sekang ngendi ora  pada teka ngonoh, sing ndadikna hotel, home stay lan penginepan liyane pada kebek, wis di pesen adoh dina nang para turis. Merga ora uman homestay, nyong milih nginep nang nggone kancane nang daerah Tieng (Wsbo).

Rampung sembayang Maghrib, nyong karo Enda gitir aring parkiran merga wis dienteni kanca sing arep diinepi. Ning mbasa clingkrig munggah montor, ndilalah di stater ora teyeng. Njajal di oglek ora moni baen. Enda & nyong gentenan ngoglek ngasi sikile yor esih tetep ora moni. Ijig-ijig ana mas-mas sing uga garep njiot montor nang parkiran takon;

“Nangapa montore, mas?”.

“Anu kiye mesine katisen kayane”

“Lha rika sekang ngendi?”

“Purwokerto, mas”.

“Uh, Juguran Syafa’at, yah?”.

“Iya”.

Senajan nyong udu sapa-sapane JS merga saben rutinan Juguran nyong kur dadi runtah, kur urun goblog karo udud patang ler sing di mod dewek, nyong kepeksa ngaku dadi wong JS, men ora kakehen takon.

Krungu nyong wong JS, mas-mas kuwe terus nyeluk rombongane sing cacaeh ana 8 wong, kon gentenan ngoglek montore Enda sing macet kuwe. Wong 8 kuwe sing tek takoni pada sekang Temanggung, sing maune pada kademen ngasi pada kemringet, montore esih urung moni baen.

Enda lan nyong nang kono ora ulih ngapa-ngapa, kon njagong karo udud tok. Langite wis peteng, montore durung moni baen ahire montore di pancal nggolet bingkil mbok menawa esih ana sing bukak. Montor xeon kuwe digawa nang mas-mas Temanggung, nyong lan Enda kon mbonceng montor sing kepenak. Nang ndalan nyong mbatin “klamite, kowe sih sapane nyong, deneng gulih nulung kebangeten pisan kaya kiye”.

Merga nyong rikuh lan ora ana bingkil sing bukak, ahire tek lomboni, “Wis mas, mandeg prapatan kene baen. Rika pada kan wong adoh, pada bali Temanggung baen nganah, kiye kancaku wis garep njemput”. Padahal batirku sing wong Tieng ora nduwe lan ora teyeng numpak montor.

“Ora, mas. Kowe tek jujugna sisan tekan umaeh kancamu, yaa”.

“Isst, ora usah yakin. Kuwe umaeh wis perek ikih”.

“Temenan ya, mas. Ora papa nek tek tinggal, mbok?”.

“Iyaa, kae nganah pada bali baen, yakin”.

Ahire mas-mas rombongan kuwe pada pamitan bali, karo raine pada ngrasa salah lan melas.

Nyong karo Enda tila-tilo, nyumed udud karo njagong nang ngarep perko sinambi nyawang montor xeon sing di standar loro. Kit mau udud baen ngasi cangkeme sawangen, nembe entek separo nyong menyat karo njajal ngoglek maning. Janeh nyong pesimis, koh ndilalah…

Sepisan tok gulih ngoglek, mesine murub!.

Enda kaget, bingung campur ndomblong. Kit mau di oglek sikil 10 ora murub, mbasa ditinggal lunga, dioglek sepisan langsung jreeeng.

“Wis bro, aja gumunan, nyong kayane ngerti kiye karepe apa. Jajal di sidem montore, terus di slah maning, mesti moni”.

Temenan, njajal di oglek maning, mesine moni kaya biasane. Nyong sing tau sekolah otomotif ya ora nyendak kuwe montor kenagapa. Enda tek risiki;

“Bro, kiye udu babagan montor macet!. Kayane kiye carane Gusti Alloh nidoki dewek esih akeh wong apik, sing gelem nulung ngasi kebangeten gulih nulung”.

Siki, Enda wis dadi kasil gulih trukah dadi tukang poto nang Kebumen. Enteng angger kelase kur tuku montor anyar. Ning tek weling, xeon kuwe aja di dol, nggo kenang-kenangan. Ahire ngasi siki montore esih wutuh. Winginane wadul, montore dandan total, mesine di genti entek garep 6 jt ora masalah, sing penting montore esih.

Cerita wong-wong apik kaya kuwe semana uga nang Maiyahan liyane, Macopat Syafa’at, misale.

Merga bebeh mangkat gasik mbok keblet nguyuh, ning emoh nek ora weruh panggung langsung, saben teka Macopatan nyong kudu ndesel kepriwe carane weruh panggung senajan sekang adohan. Sing penting ora kur nyawang layar proyektor, kaya umume cah Maiyah senior sing wis ora butuh nyawang panggung.

Ning mesti mas-mas sing wis pada ndisiti njagong pada nawani;

“Monggo, Mas. Njagong kene baen”

Mas-mas jamangah liyane ya pada baen;

“Kene ya kena mas, esih omber gyeh”.

Ora kur nawani panggonan, wong sing pinggire ana sing nawani udud, wong mburine ngluik gegerku karo nawani kopi, liyane maning ana sing nawani nyamikan, sing nawani asbak karo gelas aqua di tekuk ya ana.

Mbah Nun sangar pisan teyeng aweh edukasi secara langsung utawa ora langsung aring para Jama’ah Maiyah kon pada dadi wong apik.

Mula kuwe taun wingi nyong jaluk tulung aring mas Rizky lan mas Hilmy kon njalukna jeneng meng Mbah Nun nggo anakku. Muga-muga kesawaban barokaeh mbah Nun.

Angger ulih gemagus ngaku wong Maiyah, kayane kur nyong wong maiyah sing bajingan, mbosondo, lengob lan polaeh ala.

Jane nyong esih nduwe cerita sing super logis, utawane ora ketemu nang ngakal, kaitane pas Mbah Nun rawuh nang Purwokerto wulan Agustus- 2015. Kapan- kapan maning angger esih pada gelem maca tulisan sampaeh nyong kiye. Klilan. (Fafa, Kroya 2021)

Previous ArticleNext Article