Berbekal Mawadah dan Rahmah, Selamat Menuju Sakinah Mas Naim & Mbak Reni-min